In dit document laat het RIVM de cijfers zien voor de set indicatoren waarmee het programma Onbeperkt Meedoen! gevolgd kan worden. In 2019 verscheen het eerste cijferoverzicht, daarna volgden nog 2 updates. Dit document is het vierde en laatste overzicht dat in deze vorm verschijnt. Het programma liep van 2018 tot en met 2021. 

Het programma Onbeperkt meedoen! is gebaseerd op het VN Verenigde Naties (Verenigde Naties) (Verenigde Naties)-verdrag over de rechten van personen met een handicap. De ambitie van Onbeperkt Meedoen! is dat deze mensen meer naar eigen wens en vermogen kunnen deelnemen aan de samenleving, net als ieder ander. Dat betekent concreet dat zij minder drempels tegenkomen die het meedoen in de weg staan. 

Het programma bestond uit zeven actielijnen. Voor iedere actielijn zijn maatregelen uitgewerkt. Per actielijn is een set aan indicatoren vastgesteld, die samen de voortgang op het programma presenteren. 

Het programma Onbeperkt meedoen! is afgelopen. Inmiddels is er een vervolgaanpak om het VN-verdrag verder uit te voeren.  Een monitor daarvoor is in ontwikkeling.