De status ‘inhoudelijk vastgesteld’ werd voorheen ‘interim’ genoemd. In het achtergronddocument kan nog de term ‘interim’ gebruikt zijn.

Gerelateerde onderwerpen


  • Probitrelaties

    Probitrelaties kunnen in een kwantitatieve risicoanalyse (QRA) worden gebruikt om het aantal dodelijke slachtoffers te schatten als gevolg van blootstelling aan gevaarlijke stoffen in de lucht.