List of parameters types

Gerelateerde onderwerpen


  • ConsExpo

    ConsExpo is used within and outside Europe by governments, institutes and industries to assess the exposure to chemical substances from everyday consumer products. ConsExpo can be used for the safety assessment of industrial chemicals (REACH) and biocides.  • Consexpo

    ConsExpo is een computerprogramma waarmee de blootstelling aan stoffen in consumentenproducten kan worden geschat en beoordeeld. Het gaat hierbij om stoffen als verf, schoonmaakmiddelen en persoonlijke verzorgingsproducten. Het model is ontwikkeld door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. In oktober 2016 is een verbeterde, web-based versie gelanceerd.