ConsExpo is een computerprogramma waarmee de blootstelling aan stoffen in consumentenproducten kan worden geschat en beoordeeld. Het gaat hierbij om stoffen als verf, schoonmaakmiddelen en persoonlijke verzorgingsproducten. Het model is ontwikkeld door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. In oktober 2016 is een verbeterde, web-based versie gelanceerd.

Gebruikers ConsExpo

Binnen en buiten Europa gebruiken overheden, instituten en industrieën ConsExpo om de blootstelling aan chemische stoffen uit consumentenproducten te schatten. ConsExpo kan worden gebruikt voor de veiligheidsbeoordeling van industriële chemicaliën (REACH Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals)) en biociden.

Blootstelling via de luchtwegen, via de huid of door orale opname kan worden geschat. Gebruikers kiezen het meest geschikte scenario en vullen hiervoor blootstellingsparameters in zoals lichaamsgewicht en blootstellingsduur. Het programma bevat zowel screenings- als meer complexere modellen voor een blootstellingsschatting.

Informatie over omstandigheden waaronder consumenten blootstaan aan chemische stoffen uit consumentenproducten, is beschikbaar in zogenaamde factsheets. Voor verschillende productcategorieën worden standaardwaarden gegeven, die kunnen worden gebruikt als basis voor de berekeningen in ConsExpo Web. Deze standaardwaarden staan ook in de database die gekoppeld is aan ConsExpo Web. Met behulp van de factsheets kan de blootstellingsschatting op een transparante en gestandaardiseerde manier uitgevoerd worden.

Update

In oktober 2016 is ConsExpo Web gelanceerd. ConsExpo Web bevat de functionaliteiten van ConsExpo 4.1 en het emissiemodel. De update van ConsExpo is gerealiseerd door het RIVM in samenwerking met de zusterinstituten ANSES French agency for Food, Environmental and Occupational Health Safety (French agency for Food, Environmental and Occupational Health Safety) (Frankrijk), BfR Federal Institute for Risk Assessment (Federal Institute for Risk Assessment) (Duitsland), FOPH Federal Office of Public Health (Federal Office of Public Health) (Zwitserland) en Health Canada. Deze instituten blijven werken aan de verdere ontwikkeling van het instrument. In de toekomst kan ConsExpo Web eenvoudig uitgebreid worden met nieuwe toepassingen, zoals bijvoorbeeld een blootstellingsschatting voor een kortdurende blootstelling. Ook zal de inhoud van de factsheets geactualiseerd worden. 

Meer informatie

Meer informatie over het ConsExpo project en ConsExpo Web is te vinden op de Engelstalige website: www.rivm.nl/en/ConsExpo 

Voor het stellen van vragen of suggesties voor de verbetering van ConsExpo, kunt u mailen naar consexpo@rivm.nl

Professionals die op de hoogte willen blijven van de ontwikkelingen rondom ConsExpo, kunnen zich ook aanmelden bij de hiervoor bestemde LinkedIn groep ‘Consumer Exposure and ConsExpo