Ten behoeve van een update over voeding, die beschikbaar is via het Nationaal Kompas, zijn met behulp van de Nederlandse voedselconsumptiepeiling 2007-2010 aanvullende analyses uitgevoerd. In deze analyses is de gemiddelde consumptie van groenten, fruit, vezels, vis, vetzuren, folaat en vitamine D berekend, waarbij volwassenen en kinderen opgesplitst zijn naar zowel opleidingsniveau als verstedelijking.

Gerelateerde onderwerpen


  • Voedselconsumptiepeiling

    In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport worden sinds 1987 periodiek gegevens verzameld over de voedselconsumptie en de voedingstoestand van de Nederlandse bevolking in het algemeen en van afzonderlijke bevolkingsgroepen in het bijzonder. Dit onderzoek is de Voedselconsumptiepeiling (VCP). De VCP bestaat uit verschillende deelonderzoeken (VCP's).