Dit bestand bevat de data van de metingen van ultrafijn stof bij Schiphol in 2017 en 2018.

Dit bestand bevat meetgegevens van ultrafijn stof (totale aantallen deeltjes) in de omgeving van Schiphol. De metingen zijn op projectbasis uitgevoerd in 2017 en 2018. Ze dienden om een rekenmodel te toetsen en verbeteren. Het rekenmodel wordt gebruikt in een studie naar de lange termijn gezondheidseffecten van ultrafijnstof afkomstig van de luchtvaart.  Zie ook: Onderzoek gezondheidsrisico’s ultrafijn stof rond Schiphol.

Go to the English version: Data measurements of ultrafine particles Schiphol