Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenWInfrastructuur en Waterstaat) heeft aan het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu gevraagd om onderzoek te doen naar ultrafijn stof rond de luchthaven Schiphol. We kijken naar de blootstelling van omwonenden en het effect hiervan op hun gezondheid. Het onderzoeksprogramma duurt vier jaar tot medio 2021.

Er is weinig bekend over de effecten van ultrafijn stof in de wetenschap. Aangenomen wordt dat het inademen van ultrafijn stof schadelijk is voor de gezondheid. Het is nog niet duidelijk of en in welke mate de concentraties ultrafijn stof in de omgeving van luchthaven Schiphol schadelijk zijn voor de gezondheid van omwonenden. Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu voert het onderzoek uit in samenwerking met verschillende onderzoeksinstituten, zoals TNO (voorheen ECNEnergieonderzoek Centrum Nederland), IRASInstitute of Risk Assessment Sciences en AMCAcademic Medical Center. Ook de Schiphol Group en plaatselijke GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst’en werken aan dit onderzoek mee. Verder is onder ander de Omgevingsraad Schiphol betrokken, waarin verschillende belanghebbenden uit de regio zijn vertegenwoordigd.

Het onderzoek bestaat uit verschillende onderdelen:

Zowel de effecten van kortdurende als langdurige blootstelling worden meegenomen in het onderzoek. Ook vergelijken we de effecten van ultrafijn stof van luchtvaart met die van ultrafijn stof afkomstig van andere bronnen (met name wegverkeer).