Sinds 5 april 2019 zijn in Frankrijk bepaalde typen borstimplantaten uit voorzorg verboden. Het gaat om macrogetextureerde en poly-urethaan gecoate (PU-gecoat) borstimplantaten. Dit zijn borstimplantaten met een ruwe buitenkant. Frankrijk neemt dit besluit omdat zij aanwijzingen zien dat borstimplantaten met een ruwe buitenkant een verhoogd risico geven op BIA borstimplantaat gerelateerde (borstimplantaat gerelateerde)-ALCL Anaplastisch Grootcellig Lymfoom (Anaplastisch Grootcellig Lymfoom). De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd)) heeft het RIVM gevraagd om de wetenschappelijke onderbouwing van het Franse besluit te beoordelen.