Sinds 5 april 2019 zijn in Frankrijk bepaalde typen borstimplantaten uit voorzorg verboden. Het gaat om macrogetextureerde en poly-urethaan gecoate (PU-gecoat) borstimplantaten. Dit zijn borstimplantaten met een ruwe buitenkant. Frankrijk neemt dit besluit omdat zij aanwijzingen zien dat borstimplantaten met een ruwe buitenkant een verhoogd risico geven op BIAborstimplantaat gerelateerde-ALCLAnaplastisch Grootcellig Lymfoom. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJInspectie Gezondheidszorg en Jeugd) heeft het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu gevraagd om de wetenschappelijke onderbouwing van het Franse besluit te beoordelen.