In dit zip-bestand bevinden zich de concentratiegegevens van elementair koolstof ( EC European Commission (European Commission)) voor het jaar 2025 behorende bij de GCN Grootschalige Concentratiekaarten Nederland (Grootschalige Concentratiekaarten Nederland)/ GDN Grootschalige Depositiekaarten Nederland (Grootschalige Depositiekaarten Nederland)-rapportage 2018. Tevens zijn een aantal bestanden opgenomen met additionele informatie.