In aanvulling op het Hoofdlijnenakkoord wijkverpleging is de Leidraad Herkenbare en Aanspreekbare Wijkverpleging opgesteld. Deze leidraad beschrijft wat aanbieders samen met zorgverzekeraars vanaf 1 januari 2021 in gang moeten zetten om te komen tot betere samenwerking in de wijkverpleging. In deze brief staan de eerste resultaten van het onderzoek ‘Inzicht in samenwerking in wijkverpleging: beweging in kaart’. De centrale vraag hierbij is: Hoe is in Nederland de samenwerking van het team wijkverpleging vormgegeven en hoe worden de herkenbaarheid en aanspreekbaarheid ervaren door zorgprofessionals?