In aanvulling op het Hoofdlijnenakkoord wijkverpleging is de Leidraad Herkenbare en Aanspreekbare Wijkverpleging opgesteld. Deze leidraad beschrijft wat aanbieders samen met zorgverzekeraars vanaf 1 januari 2021 in gang moeten zetten om te komen tot betere samenwerking in de wijkverpleging. In deze brief staan de eerste resultaten van het onderzoek ‘Inzicht in samenwerking in wijkverpleging: beweging in kaart’. De centrale vraag hierbij is: Hoe is in Nederland de samenwerking van het team wijkverpleging vormgegeven en hoe worden de herkenbaarheid en aanspreekbaarheid ervaren door zorgprofessionals?

Gerelateerde onderwerpen


  • Zorg

    Het RIVM wil eraan bijdragen dat mensen langer en gezonder leven en aan de samenleving kunnen deelnemen. Hierbij kijkt het RIVM steeds meer vanuit een breed perspectief naar gezondheid. Daarbij kijken we hoe preventie, zorg en ondersteuning in samenhang kunnen worden georganiseerd. Het RIVM brengt de kwaliteit, betaalbaarheid en toegankelijkheid van het zorgsysteem in Nederland in kaart en biedt handvatten voor preventie.