Het RIVM wil eraan bijdragen dat mensen langer en gezonder leven en aan de samenleving kunnen deelnemen. Hierbij kijkt het RIVM steeds meer vanuit een breed perspectief naar gezondheid. Daarbij kijken we hoe preventie, zorg en ondersteuning in samenhang kunnen worden georganiseerd. Het RIVM brengt de kwaliteit, betaalbaarheid en toegankelijkheid van het zorgsysteem in Nederland in kaart en biedt handvatten voor preventie. Daarnaast onderzoekt het RIVM de effecten van beleidsmaatregelen in de zorg, zoals de gevolgen van de verschuiving van taken naar zorgverzekeraars en gemeenten. Ook zet het RIVM zich in voor de Green Deal Duurzame Zorg met kennis over gezondmakende omgevingen.

Het RIVM bouwt kennis op door data te verzamelen en te analyseren en door literatuurstudies uit te voeren. Om op de hoogte te zijn van veranderingen en verbeterpunten is een groot netwerk opgebouwd met organisaties die zich bezighouden met effecten en kosten van veranderingen in de zorg. Ontwikkelingen en vernieuwingen spelen ook in andere landen. Het RIVM houdt daarom de internationale ontwikkelingen goed in de gaten, werkt onder meer samen met de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en universiteiten, en doet mee aan meerdere internationale projecten.

Organisatie van de zorg
handenschudden

Organisatie van de zorg
Het RIVM onderzoekt verschuivingen in de zorgsector en maatregelen die samenwerking in de zorg bevorderen. 

Meten van de zorg

Meten van de zorg
Het RIVM stelt indicatoren vast, bepaalt kwaliteitsnormen en berekent de kosten van de zorg.

Homepage RIVM

Mens centraal
Het RIVM onderzoekt de wensen en voorkeuren van patiënten voor zorg en ondersteuning.

Geneesmiddelen en medische technologie

Geneesmiddelen en medische technologie
Het RIVM doet onderzoek naar medische hulpmiddelen en geneesmiddelen.

Preventie in de zorg

Preventie in de zorg
Het RIVM werkt aan gezondheidsbevordering en preventie in de zorg.