TNO-rapport 2006-D-1078/B 2 januari 2007 Opdrachtgever: VROMVolkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer-DGM