TNO-rapport 2006-D-1078/B 2 januari 2007 Opdrachtgever: VROM Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu)-DGM