Tot en met 6 juni 10:00 uur zijn er in Nederland in totaal 47.335 COVID-19 patiënten gemeld aan het RIVM. Van alle gemelde patiënten is de helft 59 jaar of ouder. Tot
nu toe zijn 11.785 van de gemelde patiënten opgenomen in het ziekenhuis en 6.011 overleden. De helft van de opgenomen patiënten is 69 jaar of ouder, bij de overleden
patiënten was de helft 83 jaar of ouder.