Tot en met 9 april 10:00 uur zijn er in Nederland in totaal 21.762 COVID-19 patiënten gemeld aan het RIVM. Van alle gemelde patiënten is de helft 64 jaar of
ouder. Tot nu toe zijn 7.972 van de gemelde patiënten opgenomen in het ziekenhuis en 2.396 overleden. De helft van de opgenomen patiënten is 70 jaar of ouder, bij de overleden patiënten was de helft 81 jaar of ouder.