Epidemiologische situatie COVID-19 op de CAS- en BES-eilanden (24 december 2021)