Epidemiologische situatie COVID-19 op de CAS- en BES-eilanden (4 februari 2022)