Ervaringen en lessen bij de ontwikkeling van herkenbare en aanspreekbare wijkverpleging.

September 2022

Auteurs: Jolanda Asmoredjo, Päivi Reckman, Ankie de Bekker, Jolanda van der Heide