In dit rapport wordt verslag uitgebracht van de hielprikscreening in 2009. Vanaf 1-1-2007 is de screening uitgebreid met 14 aandoeningen: 13 metabole aandoeningen en sikkelcelziekte. Werd voorheen slechts gescreend op drie aandoeningen (AGS Adviseur Gevaarlijke Stoffen (Adviseur Gevaarlijke Stoffen), CH Congenitale hypothyreoidie (Congenitale hypothyreoidie) en PKU Phenylketonurie (Phenylketonurie)), nu wordt gescreend op 17 aandoeningen.