In dit rapport wordt verslag uitgebracht van de hielprikscreening in 2009. Vanaf 1-1-2007 is de screening uitgebreid met 14 aandoeningen: 13 metabole aandoeningen en sikkelcelziekte. Werd voorheen slechts gescreend op drie aandoeningen (AGSadviseur gevaarlijke stoffen, CHCongenitale hypothyreoidie en PKUPhenylketonurie), nu wordt gescreend op 17 aandoeningen.