Farmacogenetica is het onderzoeken van genetische varianten die de lichamelijke reactie op medicijnen kunnen voorspellen. Afwegingen voor het gebruik van farmacogenetica kunnen in de praktijk momenteel niet goed gemaakt worden. De voor- en nadelen van het gebruik van farmacogenetica zijn onduidelijk. Wetenschap, praktijk en beleid zouden beschikbare en benodigde informatie over farmacogenetica moeten uitwisselen, afstemmen en onderzoeken. Hierdoor kan deze informatie verzameld en/of toegankelijk gemaakt worden.

Om inzicht te krijgen in de benodigde informatie over farmacogenetica heeft het RIVM onderzocht:

  • welke informatie belangrijk is voor de praktijk
  • welke informatie beschikbaar is
  • welke informatie ontbreekt.

Deze factsheet beschrijft de belangrijkste bevindingen, gericht op implementatiestappen voor de eerstelijnszorg.