Dat microplastics in het milieu aanwezig zijn staat buiten kijf. Wat hiervan het effect op mens en milieu is, is vooralsnog minder duidelijk. Het RIVM heeft in opdracht van Rijkswaterstaat  een overzicht (factsheet) gemaakt van de meest recente inzichten omtrent het microplasticsprobleem. Daarbij heeft het RIVM internationale data vertaald naar de Nederlandse situatie.

De factsheet bestaat uit een overzicht van bronnen van microplastics en de uitstoot naar Nederlandse wateren. Daarnaast heeft het RIVM de mogelijke effecten en risico’s van microplastics op mens en milieu verkend.