Factsheet: gebruik van siliconen-polymeren voor plaagbestrijding

Het gebruik van siliconen-polymeren voor plaagbestrijding ontwikkelt zich. Er zijn twee soorten toepassingen: 1) producten die worden verspreid op water-oppervlakken om muggen te beheersen en 2) producten die op gewassen worden gesproeid om herbivore insecten en mijten te beheersen. Bij beide soorten toepassingen worden siliconen-polymeren als werkzame stof gebruikt en er wordt gesteld dat het werkingsmechanisme exclusief fysisch/mechanisch is. Omdat dit geen 'traditionele' werkzame stoffen zijn, zijn ze uitgezonderd van toelating als biocide/gewasbeschermingsmiddel volgens de geldende Europese verordeningen. Het RIVM presenteert een overzicht van de siliconen-producten die momenteel op de markt zijn, hun samenstelling en hun werkingsmechanisme. Onze risicobeoordeling laat bovendien zien dat risico's voor milieu, consument en werkers niet kunnen worden uitgesloten. Dit komt door fysische effecten van het polymeer of door effecten van chemische stoffen uit het bereidingsproces (siloxanen) en monomeren. Daarom bevelen we aan het huidige gebruik van dit type producten te reguleren, om het milieu, consumenten en werkers te beschermen. We bevelen aan dit soort plaagbeheersingsmiddelen onder de definitie van werkzame stoffen te laten vallen van de Europese verordeningen voor biociden en gewasbeschermingsmiddelen.

Factsheet: silicon polymer use for pest control

The use of silicone polymers for pest control is advancing. Generally, there are two types of applications: 1) mosquito control products that are spread on water bodies, and 2) products that are sprayed on crop plants to control herbivorous insects and mites. Both application types use silicone polymers as active substances and claim an exclusively physical/mechanical mode of action. Because of this type of action they are exempted from the registration as biocides/plant protection products under the current EU Europese Unie (Europese Unie) regulations.
RIVM presents an overview of the presently marketed silicone products, their compositions and their working mechanisms. Our risk assessment shows that risks cannot be excluded for the environment, consumers and workers owing to either physical effects of the polymer or effects of chemical processing agents (siloxanes) and monomers. Therefore, we recommend that the current use of these products is actively regulated to protect workers, consumers and the environment. We recommend that these types of pest control agents are included in the definition of active substances in the EU regulations for biocides and for plant protection products.

Authors
M. Marinković
M. Montforts