Dit feitenoverzicht beschrijft de belangrijkste feiten met betrekking tot het bevolkingsonderzoek borstkanker. Onder andere het proces, de organisatie en de voor- en nadelen van het bevolkingsonderzoek worden beschreven. Daarnaast zijn de belangrijkste monitoringscijfers over het bevolkingsonderzoek weergegeven. Tot slot worden kort de historie van en ontwikkelingen in het bevolkingsonderzoek geschetst.

De cijfers zoals gepresenteerd in het feitenoverzicht zijn de meest recente cijfers op het moment van publiceren. Omdat de monitoring van de gegevens een continue proces is, wijzigen de cijfers in de loop van de tijd.