Flyer waarin het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  uiteenzet hoe het instituut bijdraagt aan de Werelddoelen van de Verenigde Naties: door middel van onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek, via Gezonde Scholen en Gezonde wijken, het Rijksvaccinatie-programma tot en met zorg en gezondheid voor wereldburgers.