Deelnemen aan het bevolkingsonderzoek borstkanker is vrijwillig. Een vrouw beslist zelf of ze meedoet. De informatie in de folder 'Bevolkingsonderzoek borstkanker 15 feiten' kan helpen bij deze keuze.

Door zowel voordelen als nadelen van het bevolkingsonderzoek borstkanker te belichten, kunnen vrouwen beter een weloverwogen beslissing nemen. De folder is gebaseerd op de feiten en fabels over het bevolkingsonderzoek borstkanker op deze site. 

In de folder staat vermeld dat de kans om borstkanker te krijgen 1 op 8 is. Dit cijfer is inmiddels niet meer actueel, de kans is 1 op 7.

Gerelateerde onderwerpen


  • Bevolkingsonderzoek borstkanker

    Op deze website leest u meer over het bevolkingsonderzoek naar borstkanker. Ga voor het maken van een afspraak naar de website van Bevolkingsonderzoek Nederland.