Uitnodiging voor deelname aan KIM-studie, onderzoek naar de afweer tegen kinkhoest door vaccinatie op de lange termijn.