Goede infectieziektebestrijding begint met een snelle melding. Alleen zo kan de overheid adequate maatregelen nemen.

Melden is verplicht en is strafbaar als dit achterwege gelaten wordt. Het medisch beroepsgeheim geldt niet
voor de meldingsplicht aan de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst).

Wie moet melden?
Artsen, hoofden van laboratoria en hoofden van instellingen. Ook als het laboratorium heeft gemeld, heeft de aanvragend/ontvangend arts meldingsplicht en vice versa. De ‘dubbele’ melding van zowel behandelaar als laboratorium voorkomt dat belangrijke signalen te laat worden opgemerkt.