Deze pagina verstrekt epidemiologische informatie over het vóórkomen van infectieziekten in Nederland in de afgelopen jaren. De onderstaande gegevens zijn gebaseerd op door het RIVM geaccordeerde meldingen. 

Jaarlijkse meldingen per infectieziekte

Hier vindt u de volgende gegevens:

  • Tabel met het aantal meldingen van infectieziekten vanaf 2012 tot en met 2021

Onderstaande tabel toont in de kolommen het jaartal. U kunt de gegevens sorteren door op een kolom te klikken. 

(*) Chikungunya en Dengue zijn alleen in de Overzeese gebieden meldingsplichtig. 

(*) Invasieve pneumokokkenziekte is meldingsplichtig bij kinderen geboren vanaf 2006 en - per 1 april 2021 - ook bij personen ouder dan 60 jaar.

(*) Voor CPE Carbapenamse-producerende enterobacteriaceae is op 1 juli 2019 de meldingsplicht ingevoerd.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012