Deze pagina verstrekt epidemiologische informatie over het vóórkomen van infectieziekten in Nederland in de afgelopen jaren. De onderstaande gegevens zijn gebaseerd op door het RIVM geaccordeerde meldingen. 

Jaarlijkse meldingen per infectieziekte

Hier vindt u de volgende gegevens:

  • Tabel met het aantal meldingen van infectieziekten vanaf 2014 tot en met 2023
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
GROEP A2
COVID-19⁴ 43298 5406460 2355152 809837 0 0 0 0 0 0
MERS Middle East Respiratory Syndrome (Middle East Respiratory Syndrome)-CoV coronavirus (coronavirus) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Pokken 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Polio 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS severe acute respiratory syndrome (severe acute respiratory syndrome)) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Virale hemorragische koorts 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1
GROEP B1
Difterie 14 7 0 3 1 1 4 2 5 1
Humane infectie met dierlijk influenzavirus 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0
Mpox⁵ 33 1260 0 0 0 0 0 0 0 0
Pest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rabiës 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
TBC Tuberculose (Tuberculose) 710 634 673 621 754 795 783 887 862 814
GROEP B2
Buiktyfus 29 98 13 6 28 20 20 18 17 20
Cholera 2 2 0 2 1 2 0 1 1 3
Clusters van voedselinfecties 22 15 29 16 30 29 30 29 29 28
Hepatitis A 153 93 77 50 163 188 373 81 80 105
Hepatitis B Acuut 90 87 74 96 106 105 115 114 108 141
Hepatitis B Chronisch 825 847 745 724 1078 1036 1105 1006 1016 1084
Hepatitis C Acuut 21 23 23 37 47 63 60 48 71 53
Hepatitis C Chronisch 344 410 455 392 667 0 0 0 0 0
iGAS invasieve groep A-streptokokken (invasieve groep A-streptokokken) 1493 583 127 170 314 244 293 187 171 150
Kinkhoest 2325 132 78 1208 6305 4782 4967 5591 6673 9057
Mazelen 7 6 0 2 83 24 17 6 7 136
Paratyfus A 17 7 3 3 7 18 13 12 6 9
Paratyfus B 35 26 13 4 29 28 32 29 23 8
Paratyfus C 0 0 1 1 5 0 2 0 4 0
Rubella 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Shigellose 589 429 219 196 549 518 428 446 476 360
STEC Shigatoxineproducerende E. coli-stammen (Shigatoxineproducerende E. coli-stammen) 576 587 484 324 459 488 394 631 847 894
GROEP C
Antrax 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Bof 91 9 1 64 131 73 46 71 87 40
Botulisme 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0
Brucellose 4 6 2 3 7 5 2 4 9 2
Chikungunya1 0 1 0 0 1 2 0 13 24 61
CPE Carbapenemase-producerende enterobacterales (Carbapenemase-producerende enterobacterales)2 482 376 201 170 179 0 0 0 0 0
Dengue1 78 2 0 3 1 2 0 13 32 13
Gele Koorts 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0
Invasieve Haemophilus influenzae type b-infectie 55 58 67 69 38 40 33 34 18 20
Invasieve pneumokokkenziekte3 1571 1460 687 45 65 69 45 44 43 39
Legionellose 914 650 669 475 587 594 575 468 438 370
Leptospirose 109 91 58 64 124 48 71 84 89 97
Listeriose6 93 100 93 93 110 73 113 90 68 89
Malaria 255 211 154 72 182 257 211 251 344 284
Meningokokkenziekte 138 85 33 65 157 203 205 156 95 81
MRSA Methicilline-resistente Staphylococcus aureus (Methicilline-resistente Staphylococcus aureus)-infectie (clusters buiten ziekenhuis) 14 6 3 5 7 10 4 5 12 3
Orthohantavirusinfectie 30 11 39 20 46 36 51 31 10 37
Psittacose/zoönotische chlamydia-infecties 75 61 56 94 92 64 52 60 47 41
Q-koorts 4 12 6 7 16 18 22 14 20 26
Tetanus 5 2 0 2 0 1 1 1 1 0
Trichinose 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Tularemie 7 1 5 1 4 2 2 5 0 0
West-Nilevirusinfectie 0 0 0 8 0 2 0 1 0 0
Ziekte van Creutzfeldt-Jakob - Klassiek 18 18 23 23 40 33 21 30 26 25
Ziekte van Creutzfeldt-Jakob - Variant 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zika 0 0 0 0 0 4 9 27 0 0

1) Chikungunya en Dengue zijn alleen in de Overzeese gebieden meldingsplichtig. 

2) Voor CPE is op 1 juli 2019 de meldingsplicht ingevoerd.

3) Invasieve pneumokokkenziekte is meldingsplichtig bij kinderen geboren vanaf 2006 en - per 1 april 2021 - ook bij personen ouder dan 60 jaar.

4) Op 28 januari 2020 is COVID-19 als infectieziekte behorende tot groep A aangemerkt, en daarmee meldingsplichtig. Op 1 juli 2023 is deze meldplicht weer komen te vervallen. Op 20 juni 2023 is er een onderscheid tussen A1 en A2 infectieziekten ingevoerd. COVID-19 is destijds niet meer ingedeeld in een van deze twee groepen, maar bij afschaffing van de meldplicht leken de maatregelen het meest op die van een A2 ziekte.

5) Voor Mpox is op 22 mei 2022 de meldingsplicht ingevoerd.

6) Zwangerschapsgerelateerde infecties van listeriose worden apart gemeld voor moeder en kind, maar als 1 infectie meegeteld in de statistieken.

Algemeen: De toewijzing van een ziektegeval aan een specifiek jaar is gebaseerd op de eerste ziektedag of, indien onbekend, de diagnose- of aangiftedatum. Deze tabel komt uit het Nederlandse aangiftesysteem Osiris-AIZ (selectiedatum 14-3-2024) en betreft alleen door het RIVM geaccordeerde aangiften. Het aantal aangiften is aan verandering onderhevig, aangezien ziektegevallen later kunnen worden gemeld of na aanvullend onderzoek kunnen worden ingetrokken.