Deze pagina verstrekt epidemiologische informatie over het vóórkomen van infectieziekten in Nederland in de afgelopen jaren. De onderstaande gegevens zijn gebaseerd op door het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu geaccordeerde meldingen. 

Jaarlijkse meldingen per infectieziekte

Hier vindt u de volgende gegevens:

  • Tabel met het aantal meldingen van infectieziekten vanaf 2012 tot en met 2018

Onderstaande tabel toont in de kolommen het jaartal. U kunt de gegevens sorteren door op een kolom te klikken. 

(*) Chikungunya en Dengue zijn alleen in de Overzeese gebieden meldingsplichtig.

 2018 2017 2016 2015 2014 2013