Cover folder Vaccinatie tegen tuberculose

Folder Vaccinatie tegen tuberculose. Informatie over de BCG Bacille Calmette Guérin (Bacille Calmette Guérin) vaccinatie  (versie september 2022)

Gerelateerde onderwerpen


  • Tuberculose

    Tuberculose (tbc) is een infectieziekte die je krijgt door een bacterie. Meestal zit tuberculose in de longen. Longtuberculose kan besmettelijk zijn. Tuberculose kan ook in andere delen van het lichaam voorkomen (botten, lymfeklieren, wervels). De ziekte is goed te behandelen met verschillende medicijnen. De behandeling duurt minimaal 6 maanden.