Tuberculose (tbcTuberculose) wordt veroorzaakt door een bacterie. De meest voorkomende vorm is longtuberculose. Bij niet of niet goed behandelen kan de ziekte dodelijk zijn.

Wat is tuberculose?

Tuberculose, ook wel tbc, wordt veroorzaakt door een bacterie.
Door hoesten komt de bacterie in de lucht en kan zo in andermans longen terecht komen.
Je afweersysteem bestrijdt de bacterie en zorgt ervoor dat je meestal niet ziek wordt.
Je draagt de bacterie nog wel bij je, maar merkt daar niets van en je kan de bacterie niet overdragen.
Dit noem je een latente tuberculoseinfectie.
1 op de 10 mensen die besmet raakt, krijgt wél de ziekte tuberculose.
Dit kan na enkele maanden, maar ook na jaren.
Tuberculose komt het meest voor in de longen.
Soms is dat besmettelijk en spreek je van open tuberculose.
Ook in andere organen zoals nieren, botten, lymfeklieren kan tbc voorkomen.
Deze vormen zijn niet besmettelijk.
Wanneer je ziek wordt krijg je last van hoesten, nachtzweten, gewichtsverlies en koorts.
Tuberculose wordt behandeld met een combinatie van 3 a 4 medicijnen voor een periode van minimaal 6 maanden.
In Nederland hebben elk jaar ongeveer 800 mensen tuberculose.
Meer weten?
Ga naar rivm.nl/tuberculose

Tuberculose is een infectieziekte die zich meestal laat zien in de long (55%). Het kan ook in andere organen van het lichaam (hart, lymfeklieren, wervels) voorkomen. De ziekte is te behandelen met een combinatie van verschillende antibiotica. De behandeling duurt minimaal 6 maanden en kan bijwerkingen geven. Als de bacterie resistent is tegen de twee krachtigste antibiotica dan spreek je van multiresistente tuberculose. De behandeling duurt dan minimaal 20 maanden.

Welke klachten krijg je bij tuberculose?

Tuberculose kan lang zonder klachten voorkomen, ook al zijn er bijvoorbeeld wel afwijkingen op een longfoto te zien. De meest voorkomende klachten zijn:

  • hoesten en bloed ophoesten
  • koorts
  • moeheid
  • vermagering
  • nachtzweten

Besmetting en preventie van tuberculose

Tuberculose wordt meestal overgedragen via de lucht door een patiënt met (besmettelijke) longtuberculose. Door het hoesten komen de bacteriën vanuit de longen via kleine druppeltjes in de omgeving. Deze kleine druppeltjes kunnen dan bij inademing in de longblaasjes van iemand anders terecht komen. Daar veroorzaken de bacteriën kleine ontstekingshaarden. Dan kunnen er verschillende dingen gebeuren:

  • het lichaam ruimt de ontstekingshaarden zelf op, je wordt dan niet ziek;
  • ontstekingshaarden veroorzaken ziekte;
  • ontstekingshaarden worden versleept  naar andere delen van het lichaam.

Vroeger kon je ook tuberculose krijgen door het drinken van besmette melk van zieke koeien. Deze vorm komt bijna niet meer voor in Nederland. De veestapel is vrij van deze bacterie en de melk is gepasteuriseerd.
In landen waar tuberculose vaak voorkomt vaccineert men tegen de ziekte. In Nederland krijgen alleen kinderen (jonger dan 12 jaar), van wie minimaal één ouder uit een land komt waar tuberculose vaak voorkomt, een vaccinatie. Ook krijgen volwassenen die reizen naar bepaalde landen een vaccinatie-advies als de reis langer duurt dan 12 maanden.

Hoe vaak komt tuberculose voor?

In Nederland komt tuberculose elk jaar bij ongeveer 800 mensen voor. Van deze 800 mensen hebben ongeveer 80 patiënten een vorm van resistentie tegen de medicijnen. De langdurige behandeling wordt hierdoor moeilijker.

Wereldwijd is tuberculose een veel groter probleem. Het is de meest dodelijke infectieziekte. Elk jaar krijgen 10 miljoen mensen de ziekte. Er overlijden meer dan 1,5 miljoen mensen aan tuberculose. Vooral door de combinatie met een hivhumaan immunodeficientievirus-infectie en een multi-resistente tuberculose is het moeilijk om de ziekte wereldwijd onder controle te krijgen.