Tuberculose (tbctuberculose) wordt veroorzaakt door een bacterie. De meest voorkomende vorm is longtuberculose. Bij niet of niet goed behandelen kan de ziekte dodelijk zijn. In Nederland komt tuberculose jaarlijks bij ongeveer 800 mensen voor.

Wat is tuberculose?

Tuberculose is een infectieziekte en wordt veroorzaakt door een bacterie. Het komt meestal voor in de longen (55%) maar kan ook voorkomen in andere organen van het lichaam (hart, lymfeklieren, wervels, etc.). Tuberculose is te behandelen met een combinatie van verschillende antibiotica.  De behandeling duurt minimaal 6 maanden en kan bijwerkingen geven. Als de bacterie resistent is tegen de twee krachtigste antibiotica is er sprake van multidrug-resistente tuberculose en behandeling duurt dan minimaal 20 maanden.

Wat zijn symptomen van tuberculose?

Tuberculose kan lang zonder klachten voorkomen terwijl er bijvoorbeeld wel afwijkingen op een longfoto zijn te zien. Bij longtuberculose zijn de meest voorkomende klachten:

  • hoesten en bloed ophoesten
  • koorts
  • moeheid
  • vermagering 
  • nachtzweten

Besmetting en preventie van tuberculose

Tuberculose wordt bijna altijd overgedragen via de lucht door een patiënt met (besmettelijke) longtuberculose. Bij het hoesten worden de bacteriën vanuit de longen via kleine druppeltjes in de omgeving verspreid. Deze kleine druppeltjes kunnen bij inademing in de longblaasjes van iemand anders terecht komen. Daar kunnen de bacteriën kleine ontstekingshaarden veroorzaken.

Vroeger werd de bacterie ook overgedragen via besmette melk van zieke koeien. Deze vorm komt vrijwel niet meer voor in Nederland nu de veestapel bijna vrij is van deze bacterie en de melk gepasteuriseerd wordt.

In Nederland krijgen de meeste patiënten de diagnose van longartsen, internisten en andere ziekenhuisspecialisten. GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst’en zijn verantwoordelijk voor de bestrijding en voeren  screening van immigranten, asielzoekers, gedetineerden op tuberculose uit en doen bron- en contactonderzoek. Op deze manier wordt circa 20% van de tuberculosepatiënten gevonden.

In landen waar tuberculose vaak voorkomt wordt tegen de ziekte gevaccineerd. In Nederland worden alleen kinderen gevaccineerd die jonger zijn dan 12 jaar en van wie ten minste één ouder uit een land komt waar tuberculose vaak voorkomt. Verder wordt vaccinatie van volwassenen bij reizen naar bepaalde landen geadviseerd als de reisduur langer is dan 12 maanden.

Hoe vaak komt tuberculose voor?

Tuberculose is een infectieziekte die jaarlijks bij ongeveer 800 mensen in Nederland voorkomt. Bij 10% van de patiënten met tuberculose wordt een vorm van resistentie gevonden, waardoor de langdurige behandeling  gecompliceerder wordt.
Wereldwijd is tuberculose een veel groter probleem; het is de meest dodelijke infectieziekte. Jaarlijks krijgen 10 miljoen mensen de ziekte en overlijden er meer dan 1,5 miljoen mensen aan tuberculose. Vooral vanwege de combinatie met hivhumaan immunodeficientievirus-infectie en multidrug-resistente vormen is het moeilijk om de ziekte wereldwijd onder controle te krijgen.

Filmpje: Wat is tuberculose?

Tuberculose, ook wel tbc, wordt veroorzaakt door een bacterie.
Door hoesten komt de bacterie in de lucht en kan zo in andermans longen terecht komen.
Je afweersysteem bestrijdt de bacterie en zorgt ervoor dat je meestal niet ziek wordt.
Je draagt de bacterie nog wel bij je, maar merkt daar niets van en je kan de bacterie niet overdragen.
Dit noem je een latente tuberculoseinfectie.
1 op de 10 mensen die besmet raakt, krijgt wél de ziekte tuberculose.
Dit kan na enkele maanden, maar ook na jaren.
Tuberculose komt het meest voor in de longen.
Soms is dat besmettelijk en spreek je van open tuberculose.
Ook in andere organen zoals nieren, botten, lymfeklieren kan tbc voorkomen.
Deze vormen zijn niet besmettelijk.
Wanneer je ziek wordt krijg je last van hoesten, nachtzweten, gewichtsverlies en koorts.
Tuberculose wordt behandeld met een combinatie van 3 a 4 medicijnen voor een periode van minimaal 6 maanden.
In Nederland hebben elk jaar ongeveer 800 mensen tuberculose.
Meer weten?
Ga naar rivm.nl/tuberculose