Tuberculose (tbc Tuberculose (Tuberculose)) is een infectieziekte die je krijgt door een bacterie. Meestal zit tuberculose in de longen. Longtuberculose kan besmettelijk zijn. Tuberculose kan ook in andere delen van het lichaam voorkomen (botten, lymfeklieren, wervels). De ziekte is goed te behandelen met verschillende medicijnen. De behandeling duurt minimaal 6 maanden.

Wat is tuberculose

Lees meer over tuberculose en welke klachten je kunt krijgen.

Tuberculose voorkomen

Alleen iemand met besmettelijke tuberculose kan iemand anders besmetten. Hoe kun je dit voorkomen?

Behandeling van tuberculose

Tuberculose is goed te behandelen met medicijnen voorgeschreven door een arts.