Deze folder geeft informatie over het vervolgonderzoek van het bevolkingsonderzoek darmkanker.  De folder is er ook in drie vertalingen:  Engels, Turks en Arabisch.

You have taken part in the bowel cancer screening programme and have submitted a stool sample (faeces or ‘poop’ ) for testing. The results show that your sample contains traces of blood. There are a number of possible reasons for this. It could be a sign of bowel cancer, but it may also be due to benign polyps, haemorrhoids (piles) or other causes. As yet, we don’t know. Further investigation is needed. This leaflet provides information about what happens next. Whether you wish to have the follow-up tests is entirely your own decision.

Barsak kanseri halk taramasına katıldınız. Test sonucunda dışkınızda (büyük abdest) kan bulundu. Dışkıdaki kanın çeşitli nedenleri olabilir. Barsak kanseri ya da polipler nedeniyle olabilir ama başka bir hastalık nedeniyle de olabilir. Kesin neden henüz belli değildir. Dışkıdaki kanın barsak kanseri ya da poliplerden kaynaklanıp kaynakladığını tespit edebilmek için ileri tetkik gereklidir. Bu broşürde ileri tetkik hakkında geniş bilgileri okuyabilirsiniz. İleri tetkike katılıp katılmayacağınıza kendiniz karar verirsiniz.