Darmkanker is een ernstige ziekte die vaak voorkomt. Iedereen van 55 tot en met 75 jaar wordt om de twee jaar uitgenodigd om mee te doen aan het bevolkingsonderzoek darmkanker. Meedoen is gratis en vrijwillig. U beslist zelf of u wel of niet meedoet.

Information in multiple languages

Bekijk de uitleg in makkelijke taal (door Steffie)You can find also find information in multiple languages:

Waarom een bevolkingsonderzoek darmkanker?

Ieder jaar krijgen ongeveer 12.000 mensen darmkanker en overlijden bijna 4.500 personen aan darmkanker. Darmkanker is een van de meest voorkomende kankersoorten in Nederland. De meeste mensen die darmkanker krijgen, zijn tussen de 55 en 75 jaar. Daarom krijgt u vanaf uw 55e iedere twee jaar een uitnodiging opgestuurd.

Hoe meedoen?

Met het bevolkingsonderzoek darmkanker onderzoeken we of er bloed in uw ontlasting (poep) zit. Bloed in uw ontlasting kan te maken hebben met poliepen en darmkanker. 
U doet thuis een ontlastingstest, die u opstuurt. Bloed in uw ontlasting is niet altijd met het blote oog te zien. Daarom wordt een klein beetje van uw ontlasting onderzocht in een laboratorium. Binnen tien werkdagen hoort u  of vervolgonderzoek nodig is. Het vervolgonderzoek is een kijkonderzoek van de darm.

Meer informatie

Video: Hoe gaat het bevolkingsonderzoek darmkanker?
videostill hoe gaat het bevolkingsonderzoek darmkanker

Hoe gaat het bevolkingsonderzoek darmkanker? Bekijk de video.

Het bevolkingsonderzoek in negen stappen
Informatiekaart darmkanker

U krijgt een uitnodiging voor een onderzoek. Waarom zou u meedoen?

Wie doet het bevolkingsonderzoek?

  • Het RIVM is namens het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ( VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)) verantwoordelijk voor de landelijke coördinatie. Het RIVM ontwikkelt de voorlichtingsmaterialen en bepaalt de eisen waaraan het bevolkingsonderzoek moet voldoen. 
  • Bevolkingsonderzoek Nederland is verantwoordelijk voor de uitvoering van het bevolkingsonderzoek. Deze organisatie verstuurt de uitnodigingen en de uitslagen naar alle deelnemers. Ook zijn ze verantwoordelijk voor de kwaliteit van het bevolkingsonderzoek en de aanvullende onderzoeken.
  • Er zijn in Nederland vier laboratoria die de ontlastingstesten analyseren.
  • Huisartsen geven waar nodig informatie over het bevolkingsonderzoek en adviseren deelnemers die vervolgonderzoek nodig hebben.
  • Coloscopiecentra voeren de intake en het kijkonderzoek van de darm uit.
  • Pathologielaboratoria beoordelen lichaamsmateriaal uit vervolgonderzoeken als dat nodig is.