Darmkanker is een ernstige ziekte die vaak voorkomt. Mannen en vrouwen van 55 tot en met 75 jaar worden om de twee jaar uitgenodigd om mee te doen met het bevolkingsonderzoek darmkanker. Meedoen is gratis en vrijwillig. U beslist zelf of u wel of niet meedoet.

Covid-19 en het bevolkingsonderzoek

Het bevolkingsonderzoek darmkanker gaat gewoon door. Door de tijdelijke stop vorig jaar is een achterstand in het uitnodigen ontstaan. Het kost tijd om deze achterstand in te lopen, ook door drukte in de zorg vanwege de COVID-19 pandemie en het screenen met coronamaatregelen. Alle betrokken organisaties werken hard aan het wegwerken van de achterstand. Toch kan het zijn dat u langer moet wachten op uw uitnodiging of op uw eventuele vervolgonderzoek.

Heeft u gezondheidsklachten, wacht dan niet op een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek, maar neem contact op met uw huisarts.

Waarom een bevolkingsonderzoek darmkanker?

Ieder jaar krijgen ongeveer 14.000 mannen en vrouwen darmkanker en overlijden ongeveer 5.000 mannen en vrouwen aan darmkanker. Darmkanker is een van de meest voorkomende kankersoorten in Nederland. 9 van de 10 mensen die darmkanker krijgen is 55 jaar of ouder. 
Het bevolkingsonderzoek kan (dikke)darmkanker  voorkomen of vroeg ontdekken en behandelen.  Als darmkanker vroeg wordt ontdekt, is de kans op genezing groter en de behandeling minder zwaar. 
 

Wanneer?

Vrouwen en mannen van 55 tot en met 75 jaar ontvangen elke twee jaar een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek darmkanker.
 

Hoe meedoen? 

Met het bevolkingsonderzoek darmkanker onderzoeken we of er bloed in uw ontlasting (poep) zit. Bloed in uw ontlasting kan te maken hebben met poliepen en darmkanker. 
U doet thuis een ontlastingstest, die u opstuurt. Bloed in uw ontlasting is niet altijd met het blote oog te zien. Daarom wordt een klein beetje van uw ontlasting onderzocht in een laboratorium. Binnen tien werkdagen hoort u  of vervolgonderzoek nodig is. Het vervolgonderzoek is een kijkonderzoek van de darm.

Meer informatie

Video Hoe gaat het bevolkingsonderzoek darmkanker?
videostill hoe gaat het bevolkingsonderzoek darmkanker

Hoe gaat het bevolkingsonderzoek darmkanker? Bekijk de video.

Het bevolkingsonderzoek in negen stappen
Informatiekaart darmkanker

U krijgt een uitnodiging voor een onderzoek. Waarom zou u meedoen?

Vragen over de uitnodiging?

Kijk op www.bevolkingsonderzoeknederland.nl. Daar staan informatie en contactgegevens van de screeningsorganisatie in uw regio. 
 

Wie doet het bevolkingsonderzoek?

  • Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu is namens het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ) verantwoordelijk voor de landelijke coördinatie. Het RIVM ontwikkelt de voorlichtingsmaterialen en bepaalt de eisen waaraan het bevolkingsonderzoek moet voldoen. 
  • De vijf regionale screeningsorganisaties zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het bevolkingsonderzoek. Zij versturen de uitnodigingen en de uitslagen naar alle deelnemers. Ook zijn ze verantwoordelijk voor de kwaliteit van het bevolkingsonderzoek en de aanvullende onderzoeken.
  • Er zijn in Nederland vier laboratoria die de ontlastingstesten analyseren.
  • Huisartsen geven waar nodig informatie over het bevolkingsonderzoek en adviseren deelnemers die vervolgonderzoek nodig hebben.
  • Coloscopiecentra voeren de intake en het kijkonderzoek van de darm uit.
  • Pathologielaboratoria beoordelen lichaamsmateriaal uit vervolgonderzoeken als dat nodig is. 

Information in other languages

Bowel cancer screening programme Invitation
man en vrouw

Bowel cancer screening programme Invitation

Bağırsak Kanseri Halk Taraması Davetiye
man en vrouw

Bağırsak Kanseri Halk Taraması Davetiye

الفحص العام لرسطان القولون د
man en vrouw

الفحص العام لرسطان القولون د