Darmkanker is een ernstige ziekte die vaak voorkomt. Iedereen van 55 tot en met 75 jaar wordt om de twee jaar uitgenodigd om mee te doen aan het bevolkingsonderzoek darmkanker. Meedoen is gratis en vrijwillig. U beslist zelf of u wel of niet meedoet.

COVID-19 en het bevolkingsonderzoek

COVID-19 en het bevolkingsonderzoek

Het bevolkingsonderzoek darmkanker gaat gewoon door. Door de COVID-19 pandemie kan het zijn dat u langer moet wachten op uw uitnodiging of op uw eventuele vervolgonderzoek.
Heeft u gezondheidsklachten, wacht dan niet op een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek, maar neem contact op met uw huisarts.

Waarom een bevolkingsonderzoek darmkanker?

Ieder jaar krijgen ongeveer 13.000 mensen darmkanker en overlijden bijna 5.000 personen aan darmkanker. Darmkanker is een van de meest voorkomende kankersoorten in Nederland. Bijna 9 van de 10 mensen die darmkanker krijgen is 55 jaar of ouder. 
Het bevolkingsonderzoek kan (dikke)darmkanker  voorkomen of vroeg ontdekken en behandelen.  Als darmkanker vroeg wordt ontdekt, is de kans op genezing groter en de behandeling minder zwaar. 
 

Wanneer?

Iedereen van 55 tot en met 75 jaar ontvangt elke twee jaar een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek darmkanker.
 

Hoe meedoen? 

Met het bevolkingsonderzoek darmkanker onderzoeken we of er bloed in uw ontlasting (poep) zit. Bloed in uw ontlasting kan te maken hebben met poliepen en darmkanker. 
U doet thuis een ontlastingstest, die u opstuurt. Bloed in uw ontlasting is niet altijd met het blote oog te zien. Daarom wordt een klein beetje van uw ontlasting onderzocht in een laboratorium. Binnen tien werkdagen hoort u  of vervolgonderzoek nodig is. Het vervolgonderzoek is een kijkonderzoek van de darm.

Meer informatie

Video: Hoe gaat het bevolkingsonderzoek darmkanker?
videostill hoe gaat het bevolkingsonderzoek darmkanker

Hoe gaat het bevolkingsonderzoek darmkanker? Bekijk de video.

Het bevolkingsonderzoek in negen stappen
Informatiekaart darmkanker

U krijgt een uitnodiging voor een onderzoek. Waarom zou u meedoen?

Vragen over de uitnodiging?

Kijk op www.bevolkingsonderzoeknederland.nl. Daar staan informatie en contactgegevens van Bevolkingsonderzoek Nederland. 
 

Wie doet het bevolkingsonderzoek?

  • Het RIVM is namens het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport )) verantwoordelijk voor de landelijke coördinatie. Het RIVM ontwikkelt de voorlichtingsmaterialen en bepaalt de eisen waaraan het bevolkingsonderzoek moet voldoen. 
  • Bevolkingsonderzoek Nederland is verantwoordelijk voor de uitvoering van het bevolkingsonderzoek. Deze organisatie verstuurt de uitnodigingen en de uitslagen naar alle deelnemers. Ook zijn ze verantwoordelijk voor de kwaliteit van het bevolkingsonderzoek en de aanvullende onderzoeken.
  • Er zijn in Nederland vier laboratoria die de ontlastingstesten analyseren.
  • Huisartsen geven waar nodig informatie over het bevolkingsonderzoek en adviseren deelnemers die vervolgonderzoek nodig hebben.
  • Coloscopiecentra voeren de intake en het kijkonderzoek van de darm uit.
  • Pathologielaboratoria beoordelen lichaamsmateriaal uit vervolgonderzoeken als dat nodig is. 

Information in other languages

Bowel cancer screening programme Invitation
man en vrouw

Bowel cancer screening programme Invitation

Bağırsak Kanseri Halk Taraması Davetiye
man en vrouw

Bağırsak Kanseri Halk Taraması Davetiye

الفحص العام لرسطان القولون د
man en vrouw

الفحص العام لرسطان القولون د