Darmkanker komt het meest voor bij mensen boven de 55 jaar. Daarom worden mannen en vrouwen van 55 tot en met 75 jaar uitgenodigd om mee te doen met het bevolkingsonderzoek darmkanker. Meedoen is gratis en vrijwillig. U beslist zelf of u wel of niet meedoet.

Op deze website vindt u informatie over de uitnodiging, de test, de uitslag en voor wie het bevolkingsonderzoek is. Ook vindt u er informatie over het vervolgonderzoek, over darmkanker en wat u moet weten om te kunnen beslissen of u wel of niet wil meedoen aan het bevolkingsonderzoek.

Wat kunt u verwachten van het onderzoek?

Bij het bevolkingsonderzoek wordt gekeken of er bloed in uw ontlasting (poep) zit. Bloed in uw ontlasting is niet altijd met het blote oog zichtbaar. Daarom wordt een klein beetje van uw ontlasting onderzocht in een laboratorium. Lees verder over wat u kunt verwachten.

Waarom een bevolkingsonderzoek darmkanker?

Met het bevolkingsonderzoek kan (dikke)darmkanker worden voorkomen of in een vroegtijdig stadium worden ontdekt en behandeld. Als darmkanker vroegtijdig wordt ontdekt, is de kans op genezing groter en de behandeling minder zwaar. Het bevolkingsonderzoek kan over de periode 2010-2039 een gemiddelde van 1.400 sterfgevallen aan darmkanker per jaar voorkomen (zie kamerbrief 2011 en advies Gezondheidsraad). Lees meer over het bevolkingsonderzoek bij veelgestelde vragen.

Organisatie van het bevolkingsonderzoek

Het bevolkingsonderzoek darmkanker wordt uitgevoerd door vijf screeningsorganisaties. Wilt u meer weten over het bevolkingsonderzoek darmkanker? Neem contact op met de screeningsorganisatie in uw regio.

Gebruiksaanwijzing ontlastingstest bevolkingsonderzoek darmkanker