formulier om verzoek in te dienen om gegevens van ISISInfectious Disease Surveillance Information System for Antibiotic Resistance-ARattack rate te mogen gebruiken.