Dit artikel beschrijft een evaluatie van borstkankerscreening, via verschillende methoden. De conclusie van de studie is dat vroege diagnose van borstkanker door mammografie de borstkankersterfte reduceert bij vrouwen in de leeftijd van 50-64. De verschillende benaderingen van de evaluatie van de screening, leveren verschillende schattingen van de effecten op. Dit leidt tot de conclusie dat het resultaat van de screening afhangt van de karakteristieken van het screeningsprogramma, zoals deelnamegraad en screeningsinterval.