GCN Grootschalige Concentratiekaarten Nederland (Grootschalige Concentratiekaarten Nederland) data 2018 - NOx Stikstofoxiden (Stikstofoxiden)