Het gaat in dit document  (d.d. 8 mei 2020) om gedragsaspecten rond mondkapjes. De volgende onderwerpen worden beschouwd: risicocompenserend gedrag ten gevolge van een gevoel van schijnveiligheid, compliance, het correct gebruiken van de mondkapjes en de gedragsgevolgen van de keuze om een deel of alle mensen mondkapjes te laten dragen (segmentatie).  Het gerelateerde document is een actualisatie (d.d. 5 augustus 2020), waarin gefocust wordt op riscocompensend gedrag en afstand houden van mondkapjesdragers.