De volgende onderwerpen worden beschouwd: de gevolgen van de uitslag van de zelftest op het gedrag (bijvoorbeeld risico zoekend of risico reducerend), determinanten van het doen van een zelftest, capaciteit om een zelftest correct uit te voeren, en communicatie over zelftesten vanuit de overheid.