Dit rapport geeft een beeld van de wetenschappelijke literatuur over het effect van een (on)gezond voedingsaanbod op de gezondheid van patiënten, bezoekers en medewerkers van zorginstellingen. Dit rapport is het achtergronddocument bij het Wat werkt dossier Voeding, onderdeel van de Green Deal Duurzame Zorg.