Deze vragenlijst gaat over de handhygiëne in jouw verpleeghuis. We zijn benieuwd naar jouw mening hierover.
De vragenlijst behandelt in 10 blokken een aantal stellingen over 7 verschillende onderwerpen. Geef bij elke stelling aan of je het met de stelling helemaal oneens, oneens, eens of helemaal eens bent. Er zijn geen goede of foute antwoorden en de antwoorden zijn anoniem. Het kost hooguit 5 tot 10 minuten om de vragenlijst in te vullen.

Gerelateerde onderwerpen


  • SNIV

    SNIV (Surveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen) is een netwerk van verpleeghuizen. Het functioneert als peilstation voor de landelijke surveillance van infectieziekten in verpleeghuizen.