SNIV Surveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen (Surveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen), een netwerk van verpleeghuizen, functioneert als peilstation voor de landelijke surveillance van infectieziekten in verpleeghuizen.

SNIV Surveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen (Surveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen) heeft verschillende projecten waar u als verpleeghuis aan kunt deelnemen. Door deze projecten krijgt u beter inzicht in het vóórkomen van infecties en antibioticumgebruik in uw verpleeghuis. Dit biedt handvatten voor specifieke infectiepreventie verbetermaatregelen. Doet u ook mee?

Deelnemen

SNIV zoekt gemotiveerde deelnemers die aan de incidentiemeting en/of prevalentiemeting en/of aan projecten binnen de verdiepende surveillance willen meedoen. Aanmelden kan op elk gewenst moment via het aanmeldformulier.

Meer weten over SNIV en wat de resultaten opleveren?

Griepseizoen

Op de webpagina over het huidige griepseizoen in Nederland is ook een onderdeel gewijd aan griep in verpleeghuizen. Aan de hand van de gegevens uit SNIV wordt een beeld gegeven van het verloop van het huidige griepseizoen in verpleeghuizen.