Handleiding van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu bij verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur om resultaten of brongegevens van wetenschappelijk onderzoek openbaar te maken.