Digitale bijlage bij de Monitoringsrapportage NSLNationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 2016 (RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu rapport met nummer 2016-0138) waarin concentratie- en blootstellingshistogrammen zijn te vinden op provincieniveau.