Digitale bijlage bij de Monitoringsrapportage NSL Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit) 2016 (RIVM rapport met nummer 2016-0138) waarin concentratie- en blootstellingshistogrammen zijn te vinden op provincieniveau.