Hoe burgers denken over kernenergie, kerncentrales en radioactief afval.