In zowel 2018 als 2019 heeft het Analistennetwerk Nationale Veiligheid (ANV Analistennetwerk Nationale Veiligheid (Analistennetwerk Nationale Veiligheid )) een Horizonscan Nationale Veiligheid uitgebracht. Het doel van deze horizonscans is om periodiek een verkenning uit te voeren naar trends
en ontwikkelingen die mogelijk relevant zijn voor de Nederlandse nationale veiligheid. Voor u ligt de nieuwste editie van de Horizonscan: de Horizonscan Nationale Veiligheid 2020.