In zowel 2018 als 2019 heeft het Analistennetwerk Nationale Veiligheid ( ANV Analistennetwerk Nationale Veiligheid (Analistennetwerk Nationale Veiligheid)) een Horizonscan Nationale Veiligheid uitgebracht. Het doel van deze horizonscans is om periodiek een verkenning uit te voeren naar trends
en ontwikkelingen die mogelijk relevant zijn voor de Nederlandse nationale veiligheid. Voor u ligt de nieuwste editie van de Horizonscan: de Horizonscan Nationale Veiligheid 2020.

Gerelateerde onderwerpen


  • Nationale Veiligheid

    Van overstroming tot terrorisme en van een grieppandemie tot een cyberaanval. Nationale veiligheid gaat over alle opzettelijke en niet-opzettelijke risico’s en dreigingen die kunnen leiden tot maatschappelijke ontwrichting in Nederland.