Van overstroming tot terrorisme en van een grieppandemie tot een cyberaanval. Nationale veiligheid gaat over alle opzettelijke en niet-opzettelijke risico’s en dreigingen die kunnen leiden tot maatschappelijke ontwrichting in Nederland.

Nederland bereidt zich op verschillende manieren voor om dreigingen of risico’s voor onze maatschappij zoveel mogelijk te beperken. Het RIVM draagt hieraan bij door deelname aan het Analistennetwerk Nationale Veiligheid
(ANV). 

Het ANV Analistennetwerk Nationale Veiligheid (Analistennetwerk Nationale Veiligheid) geeft door middel van verschillende studies inzicht in de meest actuele risico’s en bedreigingen voor het gehele Koninkrijk der Nederlanden: Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Deze resultaten gebruikt de overheid als input voor strategievorming op het gebied van veiligheid. Afhankelijk van een specifieke dreiging of een bepaalde ontwikkeling, zijn de ANV-studies ook relevant voor andere instanties. 

Actuele analyses van het ANV

Vragen over één van onze studies? Neem vooral contact met ons op.

Risicoanalyse 2022

De Rijksbrede Risicoanalyse  brengt de dreigingen in kaart die onze samenleving kunnen ontwrichten.

Recente themastudies

Het ANV Analistennetwerk Nationale Veiligheid (Analistennetwerk Nationale Veiligheid) voert regelmatig verdiepende themastudies uit naar onderwerpen zoals extremisme en energietransitie.

Horizonscan 2020

Trends en ontwikkelingen die mogelijk relevant zijn voor onze nationale veiligheid.