Handleiding Risicoberekeningen Bevb Besluit Externe Veiligheid Buisleidingen (Besluit Externe Veiligheid Buisleidingen). HR hazard ratio (hazard ratio) Bevb versie 3.2

This document in English: Reference Manual Bevb Risk Assessment V3.2

Meer informatie:  Omgevingsveiligheid RIVM