Als de huisarts bekend is (d.w.z. als de cliënt heeft aangegeven dat diens huisarts dient te worden geïnformeerd in geval van een positieve FIT), wordt hij/zij in de volgende situaties geïnformeerd na een positieve FIT:

- Bij een ongunstige uitslag (positieve FIT) en intakeafspraak

- Wijziging intakeafspraak

- No show intake

- Annuleren intakeafspraak

- Intake na open uitnodiging