Folder voor de Immfact studie. Verschillende centra binnen het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) doen onderzoek naar infectieziekten die in de bevolking voorkomen. De uitkomsten hiervan worden onder meer gebruikt om de bestrijding van deze ziekten te kunnen verbeteren. Het centrum Immunologie van Infectieziekten en Vaccins van het RIVM doet op dit moment onderzoek naar het menselijk afweersysteem tegen verschillende infectieziekten, de Imm-f@ctstudie, ook wel kort Immfact.