In 2018 hebben ruim 70 partijen samen met het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) afspraken gemaakt om bij te dragen aan een gezonder Nederland. Deze afspraken zijn vastgelegd in het Nationaal Preventieakkoord (NPA). Voor de drie thema’s van het akkoord zijn ambities vastgesteld in deelakkoorden. Het RIVM heeft de impact van de afspraken uit het NPA doorgerekend om in te schatten of de ambities voor 2040 worden bereikt. 
De resultaten en de gebruikte methoden staan uitgebreid beschreven in drie afzonderlijke rapporten: