Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  volgt de ontwikkeling van de COVID-19 epidemie. Onder meer door de verplichte meldingen door  GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) Gemeentelijke Gezondheidsdienst 'en, artsen of laboratoria van patiënten die bewezen besmet zijn. Veel mensen hebben milde klachten. Vanaf 1 juni kan iedereen met klachten getest worden. Het doel van Infectieradar is om – via een online burger gezondheidspanel – vroege symptomen te monitoren die bij een infectie met het nieuwe coronavirus infectie kunnen passen. Deelnemers aan het onderzoek vullen elke week een vragenlijst in. In dit rapport wordt verslag gedaan van hoe vaak en waar er klachten in die week gemeld zijn die kunnen passen bij een infectie met het nieuwe coronavirus. Zo krijgen we een completer beeld van de ontwikkeling van de epidemie.