De pfd van het Infectieziekten Bulletin van september 2012